Формата на гръбначния стълб е извита. Той никога не е абсолютно прав. Основното описание на видовете извивки е направено от древногръцкия лекар Гален и датира от втори век след новата ера. Изпъкването назад на гръбначния стълб се нарича  кифоза, напред лордоза и настрани сколиоза. Формирането на тези извивки става постепенно, като при раждането имаме само кифоза, след което се формират шийната и поясната лордоза. В крайна сметка хармонично развитият гръбначен стълб придобива двойно S-образна форма. По този начин той действа като „пружина“, абсорбира и амортизира ежедневните натоварвания. Сколиотичната извивка се среща по-рядко. В проучвания по целия свят се описва наличие на сколиоза между 2-12%, като най-често се откриват при 2-3% от изследваното население.

Все още не се прави разлика и се бърка сколиозата с лошата стойка. Сколиозата се развива най-често във възрастта на навлизане на детето в пубертета (10-13 годишна възраст при момичетата и 11-14 годишна възраст при момчетата). Свързана е с асиметричен растеж на отделен или група прешлени. Причините, за което все още не са известни. Предполагат се генетична предпоставка, хормонален дисбаланс, асиметрия в развитието на тъканите (костна, мускулна и нервна). Недоказани са всеобщо приетите схващания, че причинители могат да бъдат неправилната стойка на учене, тежките чанти, асиметричните спортове и др.

Сколиозата всъщност не е извивка на гръбначния стълб встрани. Тя е много по-сложна и триизмерна. Най-често е комбинирана с отклонение на гръбначния стълб встрани, завъртане по оста му и преместване напред, което води до изглаждане на гръдната извивка (кифоза). Открива се лесно при навеждане на детето напред и оглеждане на гърба (тест на Адамс). Гръбчето се оглежда за 3 показателя: ротация – от едната страна изпъква, а от другата хлътва; странично изместване – гърбът не е прав, а има странична извивка; странично погледнат не е заоблен, а има зона, която е по-равна.

При забелязване на тези симптоми трябва да се обърнете към лекар ортопед, който е специалист в гръбначните деформации. Потвърждаването на диагнозата става чрез рентгенография на целия гръбначен стълб. Големината на изкривяването се определя от измерването на ъгъла на Cobb. Сколиозата се потвърждава при ъгъл над 10°. Лечението между 10° и 20° е чрез специфични физиотерапевтични упражнения. От 25° до 45° е с корсет и упражнения, като водещо е корсетолечението, а физиотерапевтичните упражнения са допълващи. Над 50° лечението е хирургично.

В България традиционно кинезитерапията при гръбначни изкривявания е много добре развита. С помощта на екипност от страна на лекари ортопеди, кинезитерапевти и ортопедични техници успяхме да допълним палитрата от упражнения и да я обогатим. Комбинираме успешно няколко международни концепции и подходи за изготвяне на план за физиотерапевтично лечение:

SEAS е научен подход за упражнения при сколиоза, развит в Италия от института ISICO. Използваме го, за да въведем детето и семейството му в принципите на терапията. Чрез него помагаме на детето да опознае тялото си и чрез коригиращи движения създаваме индивидуални упражнения. Изключително подходящ е за деца под 10 годишна възраст и за начало на терапията. Посещенията при обучен кинезитерапевт са веднъж месечно с продължителност 90 минути. Упражненията се изпълняват ежедневно от 5 до 60 минути, в зависимост от възрастта и степента на изкривяването.

BSPTS концепцията на Rigo е най-съвременният подход, комбиниращ множество познания и научни изследвания. Концепцията е базирана на оригиналните принципи за корекция на Шрот (Schroth). Съобразена е и с идеята за хармонична корекция на известния френски гръбначен хирург и изследовател проф. Jean Dubousset. Концепцията на Manuel Rigo съвместява последователно взаимносвързано обучение в 4 основни принципа: корекция на тялото в пространството; обучение в разширяване на засегнатите зони от торса с помощта на дишането; мускулна активация в коригирана позиция и стратегии за използване на мускулите за корекция; интеграция на корекцията. Обучението е по-продължително. Може да включва индивидуални занимания с или без родители, групови занимания и професионални лагери.

Тези специфични физиотерапевтични упражнения се съчетават много добре с корсетите, разработени от Manuel Rigo, който е усъвършенствал методиката на Jacques Chêneau. Корсетите са познати по целия свят под името Шено-Риго. Те са по-щадящи, с по-лек и прецизен натиск върху изпъкналите от сколиозата места.

Междинно положение заема и миниинвазивният метод за оперативно лечение на сколиозата - ApiFix. Той е подходящ при единични гръдни или гръдно-поясни сколиози между 40° и 60° и дава добра възможност за корекция. Методът се описва като поставяне на „вътрешен корсет“, а корекцията се активира допълнително със специфични упражнения.

Всеки желаещ да получи повече информация за новите методи на лечение може да се свърже с нас на имейл: orthomedbul@gmail.com.