Грубостта и липсата на емоционалност са свързани с различия в структурата на мозъка на момчетата, но не и на момичетата. Такъв е изводът на швейцарски учени от Базелскя университет, които стигнали до заключението след изследване на 189 подрастващи. Статията на учените е публикувана в списание NeuroImage: Clinical.

Децата и подрастващите, за които са характерни грубостта и липсата на емоционалност, по-пасивно реагират на негативните стимули. Те по-често предпочитат риска и са по-невнимателни и безстрашни. В последно време лекари и учени започват да отделят повече внимание на такива черти на характера, тъй като те се свързват с развитието на по-сериозно и постоянно асоциално поведение. Повечето от изследванията за връзката на този тип характер с особеностите на мозъка обаче, се провеждали върху хора с диагностицирани психични проблеми и особено с поведенчески разстройства.

За да осветлят доколко откритата връзка със структурата на мозъка е специфична за хората с повишено ниво на агресия, швейцарските учени подложили порастващите без отклонения на магнитно-резонансна томография. Резултатите показали, че момчетата са с увеличен обем на предната инсула (anterior insula) - област на главния мозък, участваща в разпознаването на емоциите и най-вече с безпокойството. Докато при момичетата с такъв характер подобна променливост на мозъка не била забелязана.

Откритията ни показват връзката на грубостта и липсата на емоционалност с различията в структурата на мозъка при нормално развиващите се момчета без клинична диагноза, пояснява ръководителят на изследването Нора Мария Рашле. Предстои да изясним какво с течение на времето води до появата на проблем с психичното здраве при някои от тези деца, докато при другите те не се появяват въобще, уточнява ученият.