Не гладувайте, когато искате да отслабнете, съветват учени. Данни от ново изследване на международен екип експерти, цитирани в Zee News сочи, че гладуването е път към появата на апоптоза (програмирана клетъчна смърт).

В ДНК на клетките е програмирано те да се самоунищожат, когато станат опасни за организма. Самоунищожаването на клетката цели по-ефективното адаптиране на целия организъм към заобикалящата го среда.

При апоптоза се наблюдава сбръчкване на клетката, разпадането ѝ на фрагменти (апоптозни телца) и елиминирането на клетъчните остатъци от макрофагите (своеобразни чистачи на организма). Няма реакция на възпаление и околните тъкани не са засегнати. Явлението е открито преди повече от 100 години и е нормално събитие за всеки организъм. На гръцки с термина апоптоза се означава окапване на листата. Както пожълтелите листа на едно дърво окапват, така някои клетки в организма умират дискретно, без да пречат на околните.

Процесът на апоптозата се контролира от различни клетъчни сигнали, които могат да са предизвикани от външен или вътрешен източник. Извънклетъчните източници включват токсини, хормони, растежни фактори, азотен оксид, цитокини. Тези сигнали трябва да пресекат мембраната, след което да повлияят в положителна или отрицателна насока апоптозата. Клетката инициира вътреклетъчна апоптотична сигнализация в отговор на стрес. Гладуването, повишената температурата, вирусните инфекции и радиацията водят до освобождаване на въртеклетъчни сигнали за апоптоза.

Нарушения в протичането на апоптозата водят до различни болестни процеси. При свръхактивацията на апоптозата се наблюдават процеси на хипотрофия в жизненоважни органи и системи - жлези с вътрешна секреция, имунна и нервна система. Затова при гладуване хората страдат от имунен дефицит, хормонална недостатъчност, неврологични отклонения. Ако процесите на апоптоза са потиснати, се развият уродства, автоимунни болести, тумори.

Апоптозата играе роля при предпазването от рак. Ако една клетка не може да осъществи апоптоза (поради мутация или биохиомично инхибиране), тя продължава да се дели неконтролирумо и прераства в тумор.

Синтезирането на лекарства, които предизвикват апоптоза,  е важен аспект на научните изследвания в борбата срещу рака. Апоптозата е основният начин на действие на много противоракови средства - йонизиращо лъчение, алкилиращи агенти, цис-платина и много други.