Според Управлението на храните и лекарствата (FDA) в Щатите, замърсяването на дуоденоскопите е свързано с риск от тежки инфекции и повишена смъртност. Гастродуоденоскопията е диагностична манипулация, която позволява на лекаря визуално да огледа хранопровода, стомаха, а също и дванадесетопръстника на болния.

Данни на FDA сочат, че през миналата година в Съединените щати е имало три смъртни случая, свързани със замърсени дуоденоскопи. А анализът на 205 медицински доклада, съставени за периода от 15 октомври 2018 г. до 31 март 2019 г., включва 45 съобщения за заразяване на пациенти чрез това устройство, както и 159 съобщения за замърсяване на устройството (различни от смъртните случаи), се казва в съобщението на FDA.

Най-често пациентите са заразени с Escherichia coli и Staphylococcus aureus, включително резистентни към антибиотици.

Експерти от FDA за първи път научават за потенциалната връзка между мултирезистентни бактерии и дуоденоскопи едва през 2013 г. През 2015 г. FDA нареди на производителите на медицинско оборудване Olympus, Fujifilm и Pentax да проведат постмаркетингови проучвания, които да хвърлят светлина върху предаването на инфекции, както и да оценят рисковите фактори за такова предаване.