Момчетата, родени в трудни за страната времена, по-често доживяват до зрялост и самите те имат повече деца. За съжаление, има и обратна страна: това се случва, защото слабите деца умират още преди раждане.

Проучване на записите в църковните книги на Финландия, направени в периода 1790 – 1870 години показало, че в тежки за страната времена съотношението между половете при раждане се увеличило за сметка на момичетата. Момчетата се появявали на бял свят по-рядко, но пък доживявали до полова зрялост с 8% в повече от родените в благополучни години. Юношите, чието детство преминало в трудни времена, имали и средно с 4% повече синове и дъщери – разликата не е голяма, но съществува, коментират учените.

Такива данни дават основание да се предположи, че в неблагоприятни периоди са се раждали много по-силни момчета, а по-малко жизнеспособните деца, за съжаление, били жертва на спонтанен аборт.

Основните показатели на оживелите са по-добри от средните, но не само заради това, че природата е жертвала заради тях хиляди ембриони, е изводът на изследователите.