Хората от различните страни по света лъжат по разному, открили британски учени от Ланкастърстия университет. В думите, които използва лъжецът, учените открили на обществените и културни традиции.

Учените поканили 320 души с различна етническа принадлежност – от Африка, Южна Азия, континентална Европа и Великобритания да вземат участие в играта „Хвани лъжеца“. По време на играта участниците трябвало да произнасят както верни, така и неверни твърдения.

Резултатите показали, че хората с различна културна история правят това по различен начин. Представителите на западната култура например, по-рядко използвали местоимението „аз“ когато лъжат, отколкото когато казват истината - като чели се опитвали подсъзнателно да се дистанцират от лъжата.

При африканците и азиатците обаче, такава особеност не се наблюдавала. Обратното - лъжейки, те често говорели от първо лице и рядко произнасяли местоимението „той“ или „тя“, инстинктивно предпочитайки да предпазят от лъжата не себе си, а своята социална група.

При представителите на различни култури лъжите се отличавали и по детайлите. Европейците и британците отдавали предпочитание на социалната информация, а не на описанията и впечатленията, докато африканците и азиатците – обратно.

В основата на поведението на хората лежат културните ценности и норми, с които те са израствали и това не бива да се забравя при вземане на решения за истинността или неистината за това, което говорят. Това до голяма степен е свързано и с особеностите на съдебната система, обясняват авторите, чиято статия е публикувана в списание Royal Society Open Science.