Чаша обикновена питейна вода от чешмата сдържа около десетки милиони безвредни бактерии, от които до голяма степен зависи чистотата и качеството на тази вода. Неизвестни досега екосистеми на микроорганизми, живеещи в крановете и водопроводите открили шведски микробиолози от университета Лунд, чиято разработка е публикувана в списание  Microbes and Environments.

Няма начин да видим каквито и да е бактерии в питейната вода. Но благодарение на съвременните методи на разшифроване на ДНК ние внезапно открихме във всеки неин милилитър по осемдесет хиляди бактерии, отбелязва Катерине Пол от екипа изследователи. И ако досега надничахме с фенер в тъмнината, то днес вече сме в ярко осветена стая. Въпросът е само колко различни стаи има в този дом, казва тя.

Пол и колегите й изучили микробния състав по биофилмите, покриващи водопроводните тръби отвътре и приборите за отчитане на изразходваната вода в Южна Швеция. В резултат учените успели да открият множество различни бактериални съобщества. При това – както било установено, качеството на питейната вода и преобладаването на едни или други безвредни за здравето на хората микроорганизми, обитаващи във водопроводните тръби и водомерите, са неразривно свързани една с друга.

Така например там, където не се оплаквали от качеството на водата от крана, в тръбите и във водомерите живеели предимно бактерии от групите Proteobacteria и Sphingomonadaceae. А на местата, където във водата имало повишено съдържание на желязо и магнезий, тези микроорганизми били чувствително по-малко, а преобладавали бактериите Nitrospira и Pedomicrobium.

Учените предполагат, че пречистването на питейната вода става не само в пречиствателните станции. Според тях тъкмо обитаващите в тръбите бактерии поемат голяма част от товара. Подозираме, че полезните бактерии помагат за пречистване на водата и поддържат качеството й, те помагат и за храносмилането и се борят с болестите, обяснява Пол. А според нея това значи, че ние можем да влияем на химичния състав и качеството на питейната вода, поддържайки размножаването на едни или други бактерии.