Изследване, публикувано в списанието на Канадското медицинско дружество изработи списък на най-нарцистичните специалности в областта на медицината на база на въпросник, попълнен от 200 британски медици.

В публичното пространство често битува негативната страна на лекарската професия, което понякога подвежда обществото. Закоравялата представа, че докторите са самовлюбени, алчни и не винаги достойни за доверие се подклажда от медиите в името на добрата сензация, което подронва авторитета на медиците като цяло.

Авторите на статията събират в т. нар. „тъмна триада” най-нежеланите личностни характеристики за всеки клиницист: макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия.

Индивидите, показващи качества на макиавелизъм са хитри, егоцентрични и използващи усилията на околните за собствени облаги. Нарцисизмът обикновено е слабо изразен при здрави личности и е съвкупност от гордост, егоизъм и самовлюбеност. Психопатията от своя страна се проявява с антисоциално поведение, грубост, липса на чувство за вина и на способност за съчувствие, както и с импулсивност.

Приема се, че има две разновидности на психопатията: първична и вторична.  Първата е с генетично предразположение към някои поведенчески модели като хладнокръвие, спокойствие, подробно планиране и емоционално отчуждение. Вторичната обаче е форма на адаптация към социални фактори и включва импулсивност и емоционална нестабилност, които могат да изложат околните на опасност.

В хода на изследването „тъмната триада” е леко преувеличена в името на шегата и доброто чувство за хумор. Целта на авторите е да оценят доколко трите личностни характеристики се срещат при работещите в различни медицински специалности сравнено с общата популация.

Ето кои са най-самовлюбените медицински специалности:

19. Гериатрия

18. Кардиология

17. Интензивно лечение

16. Обща медицина

15. Педиатрия

14. Пулмология

13. Радиология

12. Нефрология

11. Акушерство и гинекология

10.  Дерматология

9. Спешна медицина

8. Патология

7. Анестезиология

6. Неврология

5. Обща хирургия

4. Онкология

3. Ортопедия

2. Гастроентерология

1. Съдова хирургия