С възрастта в човешкия организъм стават определени промени, но това въобще не означава, че в напреднала възраст човек трябва непременно да се асоциира със заболявания.

Разбира се, че стареенето е свързано с редица физиологични изменения, които предшестват определени заболявания, но е напълно възможно и да ги предотвратите.

Обзор на литературата по геронтология – дисциплината, осветляваща проблемите при лечение на възрастни хора, показват, че с възрастта е необходимо все по-често да се обръщате към лекаря. Главното е да се достигне до разбиране и съгласуване на действията с личния лекар при изпълнение на препоръките за съхраняване на здравето. Напълно е възможно и реално да се постигне успех, ако пациент и доктор помнят и спазват съответстващия подход.

Още античните лекари отбелязвали, че хората, склонни към песимизъм и меланхолия, са по-уязвими към заболявания. Затова направете хуморът неотменна част от живото си. Той не само ще повдига настроението ви, но и ще помогне правилно да подходите към настъпването на старостта, съветват съвременни геронтолози.

Следвайте простите съвети на психолозите, като живеете интересно и забавно, без да натоварвате децата и внуците си, препоръчват психолозите. Уважавайте себе си, но не бъдете прекалено самоуверени и високомерни. Намерете си увлечения, които да направят живота ви красив и се радвайте на всичко около вас.

Болните и скучните, уви, не са интересни никому. Така е и в младостта. Затова бъдете щедри и правете добри дела. Тогава никакви болести няма да ви плашат – в която и възраст да сте!