Само шест минути гимнастика с подскоци седмично укрепва костната тъкан и намалява риска от остеопороза, сочат резултати от изследване на специалисти по спортна медицина от няколко университета във Великобритания, публикувани в списание Journal of Electromyography and Kinesiology.

В експеримента участвали 14 жени на възраст над 50 години, които наскоро навлезли в менопауза. Именно в този период рискът от развитие на остеопороза е особено висок – настъпва прогресиращо понижение на костната плътност.

Участничките били разделени на групи и след предварително разгряване на мускулите изпълнявали различни видове упражнения с подскоци. Част от дамите трябвало да подскачат на максимална височина, използвайки за това махове с двете ръце, и да се приземяват на пръстите на краката със сгънати колене. Другата група подскачали и се „приземявали“ върху 20-сантиметров сандък, имитиращ височината на стандартно стъпало. Третата група изпълнявала упражнения с ударно натоварване на петите – участничките трябвало да застанат на пръсти колкото може по-високо, след което рязко да отпуснат мускулите на прасеца и да се приземят на петите. Жените изпълнявали три серии по десет подскока с две-три минути прекъсвания за почивка.

По време на упражненията учените следили за натоварването на мускулите на участничките. Предшестващи изследвания показали, че между стимулирането на активността на мускулите и остеогенезата (ръстът на костната тъкан) съществува непосредствена връзка. 

Оказало се, че най-полезни в този смисъл са първият тип подскоци, въпреки че и останалите оказали позитивно влияние на мускулната активност, което значи, че и на костната плътност.

Това са прости упражнения и те могат да бъдат изпълнявани лесно в къщи. Често за здравето на костите не е достатъчна само една разходка пеша и ние се надяваме изследването ни да въодушеви жените да започнат да се занимават активно с подскоци, коментира Гелин Монтгомъри, ръководител на изследователския екип.