Всички, които имат редки заболявания или поставянето на диагноза на страданието им е проблематично, от 1 март ще могат да ползват съветите на лекари из целия Европейски съюз, което стана възможно със стартирането на Европейските референтни мрежи.

Мрежите са 24 и включват 26 страни с над 900 високоспециализирани медицински екипа. Освен държавите от ЕС в тях влиза и Норвегия. Помощта ще акцентира върху лечението на редки онкологични заболявания, редки анемии, пеперудена болест, детски ракови заболявания и пр.

Достъпът до европейското лечение ще става през болниците на всяка страна, които членуват в референтните мрежи. За България това са варненската "Света Марина", софийските "Александровска", "Свети Наум", "Акад. Иван Пенчев" и двата центъра по редки кръвни заболявания в столицата и във Варна.

Мрежите ще осигуряват по-точно поставяне на диагнози при редки заболявания, намиране на най-успешното лечение и дори ползването на лекари от други страни в ЕС чрез телемедицина.