Хората са склонни несъзнателно да копират поведението на околните, свързано с отношението към риска, задържане и отсрочки, както и към необходимостта за полагане на усилия.

Доколко това може да се смята за заразно? Френските психолози Жан Денизо и Мари Деван описват проучванията си по темата в статия, публикувана в списание PLOS Computational Biology.

Изводите си учените направили на базата на резултатите от математическо моделиране, в основата на което поставени експерименталните данни. По време на експеримента им 56 души трябвало да вземат редица решения в ситуации, свързани с риск, различни задръжки, както и необходимостта от полагане на усилия.

Такива решения трябвало да се вземат два пъти – до и след като участниците се запознаят с решенията на фиктивни партньори в експеримента. Всъщност на участниците били представяни внимателно подбрани решения, изработвани с помощта на специална програма.

Резултатите показали две тенденции. Първо, участниците били уверени, че по-голяма част от решенията им съвпадат с решенията на другите. И второ – разбирайки за решенията на фиктивните партньори, участниците неосъзнато се стремили да не се отличават по нищо от тях и да се държат по същия начин в аналогичните ситуации.

Учените смятат, че отношение към риска, отсрочките и усилията са ключови моменти в социалното поведение. Способността несъзнателно да копираме решенията, които околните вземат в такива трудни ситуации - дали предпочитат да проявят благоразумие, нетърпение, или мързел – помагат успешно да се адаптираме в обществото.