Проф. др. Тургут Ипек е сред водещите специалисти по диабетна хирургия в света. Занимава се с бариатрична хирургия от 1994 година. Методът е свързан с драстична загуба на тегло, което води до излекуване на диабет тип 2.

Проф. Ипек гостува у нас благодарение на новооткритото в София представителство на турската болнична мрежа Медикъл Парк. Много наши пациенти получиха възможност за безплатна консултация с прочутия хирург.

Проф. Ипек, статистиката сочи, че всеки десети българин страда от диабет тип 2. Това световна тенденция ли е?

Свидетелства за съществуването на диабет са открити при предците ни още преди 3 хиляди години. Оттогава насам все има проблеми с наднорменото тегло – една от причините за появя на заболяването. Болните от диабет тип 2 в света в момента са 300 милиона. Прогнозата е до 2037 година те да станат 500 милиона. Само в Щатите през 2000 година диабетно болните са били 15%, а през 2006 година броят им вече достига до 30%. Това нарастване говори достатъчно.

Бариатричната или както вече я наричат метаболитна хирургия ли е най-сигурният начин за спасяване от заболяването?

Занимавам се с бариатрична хирургия от 1994 година насам. Наблюденията ни показват, че след операция при такива хора намалява и кръвната захар. Т.е. операциите, които правим, освен че редуцират теглото, помагат на пациента да се спаси и от диабет тип 2.

Операции за редуциране на наднорменото тегло се правят от 1970 г. насам. Но поради различни проблеми през периода 1980-1990 години се отчита спад на тези операции. След 2000-та година с развитието на лапароскопската хирургия тази практика бе възстановена. И резултатите през следващите години – с развитието на специализирани центрове, отново търпят подем.

Всеки пациент с диабет тип 2 ли е подходящ за такава операция?

Бариатричната хирургия се прилага при хора, които не могат да отслабнат с диети и спорт; имат индекс на телесната маса (body mass index – BMI) над 35 и придружаващи заболявания, като метаболитен синдром, диабет, хипертония и др., както и при хора, които са с индекс на телесната маса (body mass index – BMI)  над 40, но нямат придружаващи заболявания.

Метаболитната хирургия е подходяща за пациенти на възраст от 18 до 70 години, лекували диабет тип 2 поне 2 години, които не могат да постигнат добър контрол на кръвната захар или пациенти с инсулинова резистентност и влошено качество на живот.

Метаболитната хирургия не е подходяща за пациенти под 18 г и над 70 години, с новооткрит диабет или лечение на диабет под 2 години, както и за пациенти с добър контрол на кръвната захар.

Като хирурзи ние групираме пациентите в три групи:

        Такива с наднормено тегло без диабет;

        С наднормено тегло и с диабет;

        Без наднормено тегло, но с диабет.

За всеки тип прилагаме определен вид операция.

Главната ви прицелна точка?

Целта е да регулираме дейността на хормоните, които се произвеждат от стомаха и от тънките черва. В стомаха се произвежда грелин – хормонът на глада, а от червата – хормона GLP1 (глюкагон-подобен пептид-1), който изпраща сигнали до мозъка за ситост и предизвиква освобождаване на стомаха, като намалява инсулинорезистентността. Ефектът от операцията е, че се предизвиква смяна на хормоните, намалява инсулинорезистентността, намалява стреса върху панкриатитните клетки, увеличава се чувствителността към инсулина.

А крайният резултат е чрез намаляване обема на стомаха храната да достига бързо до тънките черва и да стимулира синтеза на хормона GLP1.