Апендиксът все още има, макар и слаба, функция в помощ на имунната система и не е само рудиментално образувание, твърдят американски учени от университета Мидуестърн в Аризона. Според проучването им, публикувано в ScienceDirect, ролята на апендикса е от една страна да катализира имунни клетки в сляпото черво, и от друга – да складира и освобождава при нужда полезни бактерии в червата.

Учените изследвали не само човешкия апендикс, но и органа, срещаш се при повече от 530 животински видове от целия свят, включително шимпанзета, кучета и гризачи.

Наличието на апендикс при разнородни видове, които живеят в съвсем различни условия и имат различни хранителни навици подсказало на изследователите, че това не е пропуск в еволюцията.

Животните, които имат апендикс, имат и по-висока концентрация на лимфоидна тъкан в сляпото черво, която помага за генерирането на имунен отговор при инфекции в тялото, разкрили изследванията, според които имало и ясна връзка и между наличието на малкия орган и плътността на стената на цекума.

Екипът изследователи твърди още, че апендиксът може да работи като резервоар за бактерии, така че когато червата се изчистят от микроорганизми по някаква причина, той да запълни до известна степен липсите. Тази част от тезата им обаче, все още не е потвърдена.

В тези случаи, според изследователите, апендиксът би трябвало да се активизира и да освободи нова доза полезни бактерии, които да поселят наново червата. Здравият апендикс е пълен с такива полезни микроорганизми, само че в хода на изследванията процесът на освобождаването им не е бил наблюдаван.

Същата теория защитавали и други учени за пръв път преди 10 години, но отново без конкретни находки.

От американския университет признават, че без апендикса може да се живее напълно нормално, но настояват, че той все пак има, макар и малка, функция в помощ на имунитета.