Стигна се до там, че американските експерти молят съгражданите си да се въздържат от опитите за стимулиране активността на мозъка с електрически ток, използвайки съмнителна техника, известна като микрополяризация или транскраниална стимулация (ТКС).

Въпросната практика предполага поставяне на електроди върху главата, които въздействат на конкретни области на мозъка. Както допускат някои специалисти, това дава възможност да се подобрят когнитивните му функции. Авторите на статия, публикувана в Annals of Neurology обаче твърдят, че хипотетичните преимущества на ТКС могат да доведат до потенциално опасни странични ефекти. Това може да е повишаване скоростта на изучаване на новия материал, но може да сработи и обратното, в зависимост от мястото на стимулация, обясняват авторите.

Що се отнася до рисковете, свързани с прилагането на тази технология без професионален надзор, то прикрепването на електродите над определени зони на главния мозък може да доведе до непредвидени изменения в когнитивните функции.

Самият метод на микрополяризация е много по-сложен, отколкото допускат много от потребителите. Ефектът на ТКС например може да зависи до голяма степен не само от разположението на електродите или силата на тока, но дори и от това с какво е зает човек по време на процедурата, коментират експертите.