Синдромът на множествена химически чувствителност (multiple chemical sensitivity - MCS) се проявява в болезнена чувствителност към миризмите на обикновените продукти за лична хигиена или битова химия.

Синдромът е малко известен както сред лекарите, така и сред пациентите. Неговото съществуване поставят под съмнение и много специалисти, които смятат, че в случая става дума за психосоматични симптоми. MCS не е включен нито в официалния списък от заболявания на Световната здравна организация, нито в списъка на Американската медицинска асоциация.

Въпреки това първите научни публикации за MCS се появяват още в началото на 21 век. Съгласно резултатите от изследването, проведено в Щатите през 2004 година, от прекалена чувствителност към летливи химически субстанции в състава на съвременните продукти за масова употреба страдат от 12,6 до 15,6% от хората, 80% от които са жени. При това възрастта, социалния произход или финансовите възможности в случая нямат значение.

Смята се, че миризмата на парфюмите, праха за пране, цигарения дим, оцветителите, строителните материали, освежителите на въздуха, килимите и така нататък могат да предизвикват у страдащите от MCS цял спектър от симптоми – повишена раздразнителност, безсъние, затруднена концентрация, понижени умствени способности, постоянна умора, диария, световъртеж, задух, нарушен сърдечен ритъм. При децата MCS може да се проявява в зачервяване на бузите и ушите, хиперактивност, тъмни кръгове под очите, проблеми с обучението и в поведението.

 Симптомите на MCS могат да се проявят в течение на няколко седмици, месеци и години.