Тялото функционира и регулира работата си благодарение на комуникацията между клетките посредством обмен на информация на определени честоти. В здравите тела този информационен обмен се извършва безпрепятствено и в резултат всяка клетка и всяка част на организма са в състояние да вършат работата си. Ако обаче върху организма въздействат нежелани субстанции, като токсини, вируси, бактерии, паразити и т.н. това може да затрудни комуникацията между клетките. При нарушен обмен на информацията между клетките, това затруднява естествената им работа и може да се прояви твърде бързо под формата на неясно влошаване на здравето, нарушена работоспособност, хронична умора, а по-късно – дори с органични промени и съответстващите им симптоми. Те често се появяват на място, където вече е имало дефицит и който нерядко е наследствен.

Изследванията на Харолд Сакстън Бър от Йейлския университет, още през тридесетте години на 20 век показват, че здравите органи и системи излъчват електромагнитни вълни с типична честотна характеристика. Именно на тези честотни характеристики на клетките на човешкото тяло се основават и едни от най-скъпите съвременни изследвания като например ядрено-магнитния резонанс. При него се разчита на резонансната реакция на водните молекули в тялото на пациента, за да се извлече нужната за изследването информация.

Но докато биорезонансът действа на биофизично ниво, като използва за тестване и терапия информация от електромагнитното поле на тялото на пациента и от така наречените „стресови“ (патогенни) субстанции, причинители на оплакванията, Биорезонансната терапия, осъществявана чрез АУРА БИОНИК, се базира на напълно различен от стандартния принцип. При нея не е от значение наименованието на болестта, нито пък наименованието на патогена, който я причинява, дори и не е необходимо предварително диагностициране на наличните патогени.

АУРА БИОНИК посредством безконтактен индуктор (антена) и вграден в самият апарат, самостоятелно установява честотните характеристики на наличните в тялото на пациента вредни субстанции и патогени. Веднъж установени тези честотни характеристики, посредством вграденият в апарата индуктор и на базата на принципа на физичната интерференция, се връщат към тялото на пациента под формата на терапевтични честоти. Това, което се постига като ефект е:

 • установяването на всички налични патогенни излъчвания в тялото и поетапното им унищожаване;
 • подаването към тялото на абсолютно точни честоти, съответстващи на честотите на паразитите и патогените намиращи се в тялото на пациента;
 • намирането на всяко, дори и минимално, изменение в излъчваните патогенни честоти и съответно излъчването им обратно;
 • избягване ефекта на привикване на патогените към терапевтичното въздействие, което се получава при лекарствени и други химически терапии;
 • постигане на максимална ефективност при отстраняването на патогените - поради работата с точните честоти;
 • отстраняване на всички патогени, дори и тези предизвикващи и свързани с хронифицирани състояния, чрез регулярно използване на АУРА БИОНИК;
 • елиминиране необходимостта от точна честотна диагноза, както и ефективност на въздействието дори и при непълна или грешна такава;
 • няма излишно електромагнитно натоварване на тялото - апарата подава само честоти, които е намерил в тялото. Т.е. не се подават ненужни чужди честоти;
 • стимулира естествените процеси на самовъзстановяване на организма;
 • може да се използва за профилактика патогенната картина на организма.

КАК РАБОТИ ПРИНЦИПЪТ НА ИНТЕРФЕРЕНЦИЯТА

Интерференцията е принцип, при който в резултат на наслагването на разпространяващи се вълни се получава усилване или отслабване на амплитудата на резултантната вълната. При среща на две еднопосочни вълни в общата точката се получава изместване равно на сумата на отместване на двете вълни т.нар. усилваща интерференция. Ако двете вълни се срещнат в своите противоположни фази, а именно връх (най-висока точка) и дол (най-ниска точка) и двете вълни са с еднакъв интензитет се получава деструктивна интерференция или нулиране.

Усилваща интерференция и Намаляваща (нулираща) интерференция

Именно тези свойства на вълната са заложени в основата на работата на АУРА БИОНИК за отстраняване от тялото на човека на откритите патогени.

Посредством вградения индуктор АУРА БИОНИК установява наличните патогенни излъчвания в тялото на ползвателя. На втората фаза на работа на апарата, посредством интерференцията, установените патогенни честоти се връщат обратно към тялото със същата амплитуда на вълната, за да може да се постигне необходимото унищожаване на патогена.

Апаратът прави всички тези процедури без необходимостта от намеса на специалист и субективният фактор е напълно отстранен. Това е апарат от нов вид, при който диагностицирането и терапията се извършват по време на използването на апарата от пациента, като се използват собствените електромагнитни трептения (електромагнитни вълни) на пациента и затова тази терапия представлява най-чист вид биофизична терапия.

АУРА БИОНИК е апарат, който осигурява:

 • Ефективна алтернативна на общоприетите терапии;
 • Съчетава диагностика и терапия в едно устройство;
 • Напълно приложим в домашни условия;
 • Може да бъде използван от цялото семейство (не се препоръчва при имплантирани в тялото електронни устройства и бременност);
 • Лесен за използване – избирате единствено продължителността на процедурата;
 • Не изисква специални познания в областта на медицината или биорезонанса;
 • Лек – теглото му е под 200 гр.;
 • Малък по размер – с приблизителен размер на смартфон;
 • Пести време – може да бъде използван дори и в автомобила по време на движение;
 • Зарежда се с кабел с USB накрайник и можете да го заредите дори и от компютъра или в автомобилно зарядно за мобилни телефони.